วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ Window XP


การเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนที่ถูกต้องดังนี้

การเปิดเครื่อง
1.กดปุ่มเปิดจอภาพ
2.กดปุ่ม Power หรือ switch เปิดเครื่อง
การปิดเครื่อง เมื่อออกจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว
1.ทำการ Turn off เครื่องจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
2.กดปุ่มปิดจอภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน


ค่ายบูรณาการระดับชั้น ม.1


ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม

ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม
กำลังหัดทำค่ะ...