วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

การใช้แป้นพิมพ์ที่ควรรู้

1. กดแป้น + ตัวอักษร เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรระดับบนในภาษาไทย หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. กดแป้น เปิดไฟที่ Caps Lock เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ โดยไม่ต้องกดแป้น
3. เปิดไฟที่ Num Lock เพื่อให้แป้นกลุ่ม Numeric Key paid ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวเลข
กดแป้น < ~ > เพื่อเปลี่ยนสถานะแป้นพิมพ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้งาน ในโปรแกรมบน Microsoft Windows
4. แป้น ใช้ลบตัวอักษรทางขวาของเคอร์เซอร์
5. แป้น BackSpace <¬> ใช้ลบตัวอักษรทางซ้ายของเคอร์เซอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน


ค่ายบูรณาการระดับชั้น ม.1


ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม

ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม
กำลังหัดทำค่ะ...